De Zwijger

Leiden

De Zwijger is een gebiedsontwikkeling rondom de Willem de Zwijgerlaan waar onderzocht wordt hoe de ambitie van het leefbaarder maken van de wijk gecombineerd kan worden met de het toevoegen van woningen en voorzieningen. De Willem de Zwijgerlaan loopt dwars door het gebied. Deze infra-knoop is naast leefbaarheid een van de grootste uitdagingen.

 

Opdrachtgever: Woningstichting Ons Doel

Start en oplevering: start ontwikkeling 2019

Rol: Ontwikkeling en advies

Team: 
Stedenbouwkundige: MVRDV

Verkeerskundige: Goudappel Coffeng

Historisch onderzoek: Crimson