Klein Land Grote Keuzes

ruimtelijke ordening richting 2050

Uitdagingen in de grote lijnen. Niet altijd eens met de aangedragen oplossingen, maar de analyse is scherp. Lees ’t hier

De ruimtelijke druk op Nederland is in de afgelopen decennia enorm toegenomen, en die toename zet door richting 2050. Het aantal huishoudens per vierkante kilometer is verdrievoudigd sinds de Tweede Wereldoorlog, terwijl de economische productie per vierkante kilometer bijna vijftien keer groter werd. Tot 2050 komen er nog een kleine 2 miljoen mensen en ruim 1 miljoen huishoudens bij. Ook de economie blijft groeien.